Protiurbanost Kot Način življenja

Protiurbanost Kot Način življenja
US $2.71
Knjiga na analitično bogat in teoretsko raznovrsten način razkriva tiste družbene in kulturne plati vsakdanjega življenja v Sloveniji, ki jih vsaj nekateri Slovenci ne slišijo ravno radi. Govori namreč o tem, da je odnos Slovencev do prostora in načina bivanja vse prej kot moderen, saj ga zaznamuje izrazito tradicionalen, konservativen, ali kot pravita avtorja, domačijski odnos do vsega, kar danes opredeljuje »urbanost kot način življenja«.Odlika monografije je v iskanju širših dru.
Knjiga na analitično bogat in teoretsko raznovrsten način razkriva tiste družbene in kulturne plati vsakdanjega življenja v Sloveniji, ki jih vsaj nekateri Slovenci ne slišijo ravno radi. Govori namreč o tem, da je odnos Slovencev do prostora in načina bivanja vse prej kot moderen, saj ga zaznamuje izrazito tradicionalen, konservativen, ali kot pravita avtorja, domačijski odnos do vsega, kar danes opredeljuje »urbanost kot način življenja«.Odlika monografije je v iskanju širših dru.
Not the product you're looking for?
Find more results for Social Science

Product Details

Please wait while we load additional details for Protiurbanost Kot Način življenja such as features, release date, package dimensions, brand, etc.

Product Category

Reviews for Protiurbanost Kot Način življenja

No reviews at this time
Loading

Find Local Stores

Please wait while we find the closest store in USA selling similar products.

Price History for Protiurbanost Kot Način življenja

Not sure if it's a good time to buy? Our price history says YES! Save 34% from the highest price - Click here to buy now!
spacer pixel spacer pixel spacer pixel